Etex Nordic

Har det hendt at du i løpet av det siste året har tenkt: ”Hvem og hva er Etex Nordic? Er Ivarsson nå Etex Nordic? Og hva med Ivarsson? Er materialene fortsatt de samme”?

Da er du ikke alene. Disse og lignende spørsmål har nemlig selgerne, de som jobber med kundeservice og de tekniske prosjektmedarbeiderne våre fått mange ganger i løpet av det siste året.

For å begynne med det første spørsmålet – Etex Nordic er en del av Etex Group, en familieeid belgisk industrivirksomhet med over 14 500 ansatte på verdensbasis.

Etex Group oppfant og utviklet de første fibersementløsningene helt tilbake i 1905 og har gjennom mer enn 100 år spesialisert seg på å videreutvikle og produsere designmessig unike bygningsmaterialer basert på fibersement.

I tillegg til fibersementdivisjonene Facade og Roofing omfatter Etex Group også divisjonene Industry og Building Performance. Les mer om Etex Group her www.etexgroup.com

I 2005 kjøpte Etex Group den danske handels- og engrosvirksomheten Ivarsson, som i 2000 var først ute med å lansere fibersementplanker i Norden og som blant annet var kjent for kvalitetsmaterialene Ivarplank for fasader og Ivarcem for tak. De neste årene ble Ivarsson drevet videre av Etex Group under Ivarsson-navnet og uten større forretningsmessige endringer.

I 2017 valgte Etex Group å ta skrittet fullt ut, og Ivarsson-navnet ble faset ut til fordel for Etex Nordic. Et fornuftig valg, ettersom Ivarsson i årene etter oppkjøpet hadde etablert seg ytterligere i Malmø og Oslo, og dermed blitt en nordisk leverandør av bygningsmaterialer i fibersement. I Norden er vi per i dag rundt 70 medarbeidere fordelt på stedene der vi driver virksomhet.

Etex Nordic er altså både en integrert del av Etex Group med mer enn 100 fabrikker på verdensbasis og en lokalt forankret norsk leverandør av bygningsmaterialer.

Det store nordiske lageret vårt ligger fortsatt i Rødekro, noe som gir rask og enkel atkomst til Danmark fra fabrikkene våre i Europa og videre ut til alle nordiske kunder.

Så gjenstår bare det siste spørsmålet – er produktene laget av de samme gode materialene som da virksomheten het Ivarsson? Svaret er ja, og faktisk har de bare blitt stadig bedre ettersom vi nå er en del av en global virksomhet som, i samarbeid med kundene våre, hvert år investerer millioner av kroner i å videreutvikle, foredle og forbedre fibersementmaterialenes utførelse så de kan brukes både i store institusjonsbygg og mindre privatboliger.

I dag heter produktene våre imidlertid ikke lenger Ivarsson til fornavn. De fleste har etter hvert fått nye navn – de mest kjente er fibersementplankene Cedral, som har samme bruksområde som trefasader, og fibersementplatene EQUITONE, som hovedsakelig brukes i større bygg.

Du kan altså rolig kjøpe fibersementmaterialer fra Etex Nordic. Vi er mange av de samme medarbeiderne som du kjenner fra Ivarsson, den høye produktkvaliteten, personlige kundeservicen og tekniske fagkunnskapen er den samme som tidligere og blir bare enda bedre for hvert år, også de neste 100 årene!