Serviceskjema

For at vi skal kunne yte deg riktig service raskest mulig, MÅ registrering av reklamasjonen foregå via formularet nedenfor og den nevnte dokumentasjon vedlegges (faktura, foto etc.). Det er kun på denne måten vi kan love deg en korrekt og effektiv behandling.

Vi anbefaler at du leser våre garantibestemmelser før du fyller ut og sender inn reklamasjonsskjema.

Garantibestemmelser Tak
Garantibestemmelser Fasade

Etex Nordic A/S leverer flere millioner kvadratmeter tak- og fasadeprodukter hvert år, som sjeldent medfører reklamasjoner. 
For at vi kan behandle din henvendelse korrekt og finne historikken på saken, trenger vi mest mulig detaljerte opplysninger fra sakens start, slik at du får en rask og korrekt tilbakemelding.

Det blir sendt en svarmail i løpet av få sekunder, når skjemaet er korrekt utfylt.

På forhånd takk.

Objektadresse

Entreprenør

Produkt

Byggherre

Forhandler

Beskjed vedrørende reklamasjon